Cennik

Tłumaczenia pisemne

 • poświadczone na język polski
  od 70 PLN
  • uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
  • cena za stronę rozliczeniową (1125 znaków ze spacjami)
 • poświadczone na język angielski
  od 75 PLN
  • uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego
  • cena za stronę rozliczeniową (1125 znaków ze spacjami)
 • zwykłe
  od 70 PLN
  cena za stronę rozliczeniową (1600 znaków ze spacjami)
 • specjalistyczne pisemne
  stawka j.w. +25%
 • ekspresowe poświadczone i zwykłe
  stawka j.w. +100%
  tłumaczenie zrealizowane w ciągu 24 godzin, w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy traktowane jest jako tłumaczenie wykonane w trybie ekspresowym (decyduje liczba stron rozliczeniowych wykonanego tłumaczenia)

Tłumaczenia ustne

konsekutywne (rozliczane w oparciu o bloki)
 • blok 4-godzinny
  od 700 PLN
 • każda kolejna godzina ponad blok
  od 250 PLN
 • specjalistyczne ustne
  stawka j.w. +25%

Dodatkowe informacje

 1. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.
 2. W przypadku tłumaczenia ustnego, każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza liczy się jako całą.
 3. Rozliczenie następuje na podstawie liczby stron wykonanego tłumaczenia.
 4. Cena może ulec zmianie ze względu na ekspresowy termin wykonania zlecenia, słownictwo specjalistyczne lub trudną do odczytania treść.

 5. Warunki dostarczenia i odbioru dokumentu oraz ostateczną cenę i termin realizacji ustalam indywidualnie z każdym klientem.

Powyższe stawki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Konto ING do wpłat: 56 1050 1751 1000 0097 4434 8641